Nový dotační program

“Oprav dům po babičce”

Nový dotační program nabídne domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. ?

Dotace pro rodinné domy je určena vlastníkům samostatně stojících rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení. Žadatelé musí být ekonomicky aktivní, to znamená, že patří mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele, samostatně činné, pracující důchodce, pracující studenty a učně, rodiče na mateřské dovolené. Žadatelé ani členové jeho domácnosti nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit další stavbu k bydlení, nebo byt nebo podíl v bytovém družstvu s možností užívání bytu.

Cílem dotace "Oprav dům po babičce" je komplexní renovace starších budov. Základním opatřením, které podmiňuje možnost získat finanční prostředky v tomto programu, je optimální zateplení. K němu je pak možné přidat výměnu zdroje tepla, instalaci fotovoltaiky, dešťovku, zelenou střechu nebo třeba dobíjecí bod pro elektromobil a získat navíc kombinační bonus. V případě, že starší budova není ve stavu vhodném k rekonstrukci, je možné ji odstranit a na jejím místě postavit nový dům. I v tomto případě je možné dotaci čerpat.

Dotace pokryje 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. Další nemalé částky lze čerpat na ostatní úsporná opatření. Podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě. Velkou výhodou je, že celou dotaci obdržíte 100% předem. Zároveň k dotaci budete moct využít zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací.

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce této dotace je možno získat například na těchto webových stránkách: https://novazelenausporam.cz/predstaveni-oprav-dum/

Jestli si o tom s někým chcete popovídat, stavte se za námi na kávu do naší kanceláře:

https://bit.ly/RCM-trasa ?

Těšíme se ?

Datum publikace článku: 17.10.2023